Artikelen van Wanda Vendrig

Kan een scheidingscoach een vechtscheiding voorkomen?

Onze nieuwe werkelijkheid van de coronacrisis gaat ook veel ouders treffen die in een slechte relatie zitten en/of een scheiding overwegen. Het vele thuiszitten en samen thuiswerken zal relaties die gebukt gaan onder veel negatieve emoties, slechte communicatie en het ontbreken van een goede conflicthantering, op scherp zetten. Door de bijkomende stress van het coronavirus […]

3 stappen die ervoor zorgen dat ouders hun verantwoordelijkheid kunnen nemen bij een scheiding

”OUDERS MOETEN GEWOON HUN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN” Bij deze uitspraak, die ik al jaren hoor in de media en bij scheidingsprofessionals, krijg ik altijd spontaan jeuk. Verantwoordelijkheid nemen? Ja natuurlijk, daar kan iedere ouder het mee eens zijn. Maar de uitspraak zelf is niet de oplossing als je niet weet hoe je deze verantwoordelijkheid moet nemen. […]

Keep calm and get a divorcecoach!

‘Het enige dat ouders nodig hebben om te kunnen scheiden is een goede mediator’ Veel ouders, maar ook professionals, denken dat een goede mediator alle problemen kan oplossen en ervoor zorgt dat een scheiding succesvol wordt. Bij mediation staat conflictbemiddeling centraal waarbij niet alleen naar de standpunten, maar ook naar de belangen wordt gekeken van […]

Wat kan het coachprogramma Succesvol Scheiden veranderen voor mediators, advocaten en andere professionals?

Als professional raakte ik vroeger enorm gefrustreerd als ik merkte dat ik mijn klanten niet goed (genoeg) kon helpen. Vaak werd dit veroorzaakt door hun emoties en conflicten die ervoor zorgden dat ze ‘vast’ kwamen te zitten. Voordat ik het coachprogramma ‘Succesvol Scheiden’ontwikkelde vond ik het ook moeilijk om met ouders te werken die in een […]

SCHEIDINGSCOACHES MAKEN EIND AAN VECHTSCHEIDEN IN NEDERLAND!

Ieder jaar gaan zo’n 35.000 ouders scheiden. Daarbij waren in 2014 zo’n 87.717 (bron: Spruijt/Delfos) kinderen betrokken. Dit zijn alleen de cijfers van de getrouwde ouders, tegenwoordig wonen echter veel ouders samen dus de cijfers liggen waarschijnlijk vele malen hoger. Dit betekent dat de afgelopen vijf jaar zo’n 394.317 (bron: Spruijt/Delfos) kinderen een scheiding hebben […]

3 belangrijke misverstanden rondom ouders en scheiden

Het laatste half jaar heb ik veel mediators, advocaten en coaches mogen trainen. Vooral de training ‘Kind uit de (v)echtscheiding’, waar professionals drie interventies leren waardoor ouders door betere communicatie niet in een vechtscheiding belanden, is enorm populair. We worstelen met ouders die het één zeggen en het ander doen, om niet in een eindeloze […]