Succesvol Scheiden Academie

Scheiden en vooral vechtscheiden is nog steeds een groot probleem in Nederland. Het aantal vechtscheidingen neemt nog steeds toe. Er is te weinig psychosociale hulp voor ouders en kinderen beschikbaar. Daar kun jij iets aan doen!

Het coachprogrammaSuccesvol Scheiden‘ is ontwikkeld in 2013 door Wanda Vendrig samen met een focusgroep van gescheiden ouders. Dit coachprogramma bestaat uit 5 praktische coachmodules van twee uur, die ieder een belangrijke stap realiseren op weg naar een succesvolle scheiding. De coachmodules kunnen apart of samen door ouders gevolgd worden. Je kunt de inhoud van de coachmodules ook gemakkelijk integreren in je huidige dienstverlening voor ouders. De coachmodules vormen samen een programma, maar je kunt ze ook los inzetten afhankelijk van de probleemsituatie van de ouders.

De methode is erkend door MfN, SKJ en het Registerplein en heeft zichzelf in de praktijk bewezen. Erkenning bij het NJI is aangevraagd.

Succesvol Scheiden Nederland is een jonge, enthousiaste netwerkorganisatie van gecertificeerde SSNcoaches. Met psychosociale dienstverlening aan ouders, kinderen en andere scheidingsprofessionals geven we directe werking aan artikel 9 en 18 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.
Het belang van het kind staat hierbij altijd op de eerste plaats.

Artikel 9 Scheiding van het kind van de ouders.

Elk kind heeft het recht bij zijn ouders op te groeien en met BEIDE ouders contact te houden wanneer het van een van hen of beiden gescheiden leeft.

9.3 De staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een ouder of beide ouders is gescheiden:

op regelmatige basis

persoonlijke betrekkingen

rechtstreeks contact met beide ouders te onderhouden.

Het coachprogramma van Succesvol Scheiden leert ouders om, tijdens en na de scheiding, vorm te geven aan de omgang als ouders op vreedzame wijze zodat kinderen niet in een vechtscheiding belanden.

Artikel 18 Ouderlijke verantwoordelijkheden

De ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Zij zullen hierin worden bijgestaan door de Staat.

18.1 De staten die partij zijn, doen alles wat in hun vermogen ligt, om de erkenning te verzekeren van het beginsel dat:

beide ouders de gezamenlijke verantwoording dragen voor de opvoeding van het kind;

beide ouders de gezamenlijke verantwoording dragen voor de ontwikkeling van het kind;

het belang van het kind is hun allereerste zorg.